ZAPISY DO SZKOŁY - na rok szkolny 2018 - 2019 (Soft. wersja: 0.0.2.7-alpha.)

Nazwisko i imię ucznia: *
Data urodzenia ucznia (MM/DD/RRRR): *
Adres zamieszkania ucznia: *
Ostatnio ukończona klasa: *
Stan zdrowia ucznia: *
Powrót ucznia ze szkoły: *
   
Czy uczeń jest ubezpieczony w ZNP?: *
   
Zgoda na fotografowanie i filmowanie ucznia: *
   
Nazwisko i imiona rodziców: *
Telefon rodziców: *
Adres e-mail rodziców:
Kontakt dodatkowy (rodzina,znajomi): *
Plik dodatkowy (list,zdjęcie): Choose...
Proszę wybrać program nauczania: *
  
©2000-2018 Polska Szkoła Millenijna im. Mikołaja Reja (Chicago & Oak Lawn). Wszelkie prawa zastrzeżone.